Oblíbené reality na českém trhu s nemovitostmi
Vyhledávání:

800 737 313 info@oblibenereality.cz

Podmínky - smlouva o nevýhradním obchodním zastoupení

Vyšší a rychlejší provize pro hypoteční specialisty

Příloha č. 2 - hypo


Oblíbené reality s.r.o.Sídlo:
Na Spravedlnosti 1533, 53002, PardubiceIČ:
2658984číslo účtu:107-6740070247/0100(dále jen „Zastoupený“)


a
                   NÁZEV
IČ:

sídlo:

koresp.adr.:
číslo účtu:
zastoupená:
(dále jen „Obchodní zástupce“)Výše provizí za činnosti dle bodu čl. I. odst. 1 smlouvy o nevýhradním obchodním zastoupení stanoví následující tabulky platné do 31.12.2014. Od 1.1.2015 může dojít k přehodnocení provizního nastavení. V případě, že dojde k zásadním změnám provizí ze strany Finančních institucí, Zastoupený bude informovat Obchodního zástupce o změnách provizí formou e-mailu či zveřejněním na Internetových stránkách.


Provize dle objemu úvěru (nebo cílové částky) se vypočítává násobkem výše základní provize v % a objemem úvěru (nebo výší cílové částky). Provize dle poplatku se počítá násobkem základní provize v % a výše poplatku, kterou Klient za Produkt uhradil. Provize dle ks je určena fixní částkou za jednotlivý Produkt. Provize dle pojistného limitu je určena fixní částkou ke konkrétnímu pojistnému limitu.


U bank dochází k výplatě provizí zpravidla následující měsíc po podpisu úvěrové smlouvy a úhradě poplatku za zpracování.U Wüstenrot hypoteční banky, mBank, Oberbank a spořitelních družstev Artesy a Akcenty dochází k výplatě provize následující měsíc po zahájení čerpání úvěru. V případě výplaty provize před čerpáním úvěru má banka právo tuto provizi či její část stornovat v případě, že k čerpání úvěru nedojde nebo nebude čerpáno v plné výši. Vzniklé storno bude Zastoupený nárokovat po obchodním zástupci buď formou započtení oproti aktuální produkci nebo vrácením částky zpět.


U stavebních spořitelen je provize dále rozdělena na provizi za uzavření smlouvy o stavebním spoření a provizi za překlenovací či přidělený úvěr z této smlouvy. Splatnost provize od stavebních spořitelen za uzavření smlouvy o stavebním spoření je stejná, jako u bank, tj. následující měsíc po uzavření a úhradě poplatku, krom MPSS, kde vzniká nárok na provizi až po zahájení čerpání úvěru. U úvěrů je to následující měsíc po prvním čerpání klienta. U vybraných spořitelen je provize za smlouvu o stavebním spoření vyjádřená v % z uhrazeného poplatku dle sazebníku spořitelny. U úvěru je provize počítána % z výše úvěru, jen u Wüstenrot stavební spořitelny je provize za úvěr počátána pouze z výše úvěrové angažovanosti, tedy ne z naspořené částky klienta.  MPSS má právo stornovat provizi v případě, že klient splatí překlenovací úvěr předčasně v prvních 3 letech. Vzniklé storno bude Zastoupený nárokovat po obchodním zástupci buď formou započtení oproti aktuální produkci nebo vrácením částky zpět.Provizní nastavení

Finanční instituce – produkt

druh

z čeho se počítá

Výše základní provize v %

Maximální výše provize v Kč za jeden obchod*

KB – hypo, předhyp., překl.úvěr – fix od 3Rhypoobjem úvěru1,500120 000
KB – hypo, předhyp., překl.úvěr – fix do 2Rhypoobjem úvěru1,150120 000
KB – Garanthypoobjem úvěru1,450120 000
KB – úvěr na nemovitostspotř.objem úvěru1,450120 000
KB – BD, SVJPOobjem úvěru0,60080 000
ČS – hypo bez pojištění PPIhypoobjem úvěru1,450120 000
ČS – hypo s pojištěním PPIhypoobjem úvěru1,500120 000
ČS – americká hypotékahypoobjem úvěru1,15060 000
ČS – americká hypotéka komb.s HÚhypoobjem úvěru0,50060 000
Hypoteční banka – HUF do 85% LTVhypoobjem úvěru1,50080 000
Hypot. banka – HUF100 (nad 85%)hypoobjem úvěru1,20060 000
Hypot. banka – POJ (poj. ČSOB)pojks -250 fixně
ČSOB – HUF do 85% LTVhypoobjem úvěru1,45080 000
ČSOB – HUF100 (nad 85%)hypoobjem úvěru1,15060 000
ČSOB – BD, SVJ (tip)POobjem úvěru0,40060 000
ČSOB – spotřebitelský úvěrspotř.objem úvěru0,5003 000
Raiffeisenbank – hypohypoobjem úvěru1,470120 000
Sberbank – hypohypoobjem úvěru1,47060 000
Sberbank – spotřeb. úvěr FÉR půjčkaspotř.objem úvěru1,47010 000
Sberbank – SME investič. úvěr do 20mioSMEobjem úvěru0,60060 000
Sberbank – BD, SVJPOobjem úvěru0,70060 000
UCB – hypohypoobjem úvěru1,500120 000
UCB – spotřeb. úvěr bez Cardifu (tip)spotř.objem úvěru0,800není
UCB – spotřeb. úvěr s Cardifem (tip)spotř.objem úvěru1,600není
UCB – výnosové nemovitostihypoobjem úvěru1,000120 000
UCB – develop.fin. a bankovnictví retailSMEpoplatek15,00015% poplatku
UCB – SME – provozní, invest.,hypot.SMEobjem úvěru0,800120 000
UCB – SME – účty podnikateléúčetks -1500 fixně
UCB – SME – účty svob.povoláníúčetks -2500 fixně
UCB – kreditní kartyKKks -400 fixně
UCB – konverze ciz.měn, termín.vkladyjinézisk banky0,15015% ze zisku
Equabank – hypo 1hypoobjem úvěru1,500120 000
Equabank –  PRO, neúčelová 1hypoobjem úvěru1,600120 000
Equabank –  FIT, BEZ 1hypoobjem úvěru1,600120 000
Equabank – SME investiční úvěrSMEobjem úvěru0,800200 000
Equabank – SME provozní úvěrSMEobjem úvěru0,400200 000
Equabank – životní pojištěnípojobjem úvěruA – 0,04%, B – 0,06%, C – 0,08%není
Equabank – pojištění nemovitostipojks -200 fixně
Equabank – pojištění domácnostipojpoj. limit300tis = 100; 500tis = 150; 750tis = 200200
Equabank – RePůjčka bez ŽPspotř.objem úvěru1,500není
Equabank – RePůjčka s ŽPspotř.objem úvěru1,500není
Equabank – běžný účet on-lineúčetks -85 fixně
Equabank – běžný a spořící účet on-lineúčetks -100 fixně
Equabank – běžný účet – kompletníúčetks -350 fixně
Equabank – spořící účet – kompletníúčetks -85 fixně
Wüstenrot HB. – hypohypoobjem úvěru1,47060 000
Wüstenrot HB – HYPOREVIT do 6mioPOobjem úvěru1,47060 000
Wüstenrot HB – HYPOREVIT nad 6mioPOobjem úvěru+ 30% provize z částky nad rámec 6mio
LBBW – hypohypoobjem úvěru1,470120 000
LBBW – spotřebitelský úvěrspotř.objem úvěru0,800není
mBank – hypo bez pojištění 1hypoobjem úvěru1,400120 000
mBank – hypo s pojištěním 1hypoobjem úvěru1,500120 000
Oberbank AG – hypo 2hypoobjem úvěru1,47050 000
Oberbank AG – SMESMEobjem úvěru0,50040 000
GE Money – hypohypoobjem úvěru1,500120 000
GE – BÚ retail (Genius Solo)účetks -800 fixně
GE – KTK FlexikreditKTKks -200 fixně
GE – Úvěr Expres (stávající klient)spotř.objem úvěru0,750není
GE – Úvěr Expres (nový klient)spotř.objem úvěru1,500není
GE – BÚ komerční (nový klient)účetks -800 fixně
GE – KTK Flexi Business / Provoz do 99tis (nový)KTKks -200 fixně
GE – KTK Flexi Business / Provoz nad 100tisKTKks -800 fixně
GE – Úvěr Expre Business nezajištěný (nový k.)SMEobjem úvěru0,900není
GE – Úvěr Expre Business zajištěný (nový k.)SMEobjem úvěru0,250není
GE – Invest. úvěr se zárukou Evr. Invest. FonduSMEobjem úvěru0,250není
Fio – podnikatelské úvěry do 30mioSMEobjem úvěru0,400120 000
Fio – podnikatelské úvěry nad 30mioSMEobjem úvěru120000 + 0,2%  nad rámec 30mio200 000
Evropsko – ruská bankahypoobjem úvěru0,40040 000
MPSS – spoření, navýšení (bez úvěru)SScílová částka0,90045 000
MPSS – spoření, navýšení (s úvěrem)SScílová částka0,45022 500
MPSS – překl. úvěr, úvěr ze SS 3SUobjem úvěru0,90045 000
Wüstenrot SS – spoření, navýšení 4SSpoplatek90,000dle poplatku
Wüstenrot SS – překl. úvěr, úvěr ze SSSUobjem úvěru0,90027 000
Wüstenrot SS – REVIT spoření 4POpoplatek90,000dle poplatku
Wüstenrot SS – REVIT úvěr do 3mioPOobjem úvěru0,90027 000
Wüstenrot SS – REVIT úvěr nad 3mioPOobjem úvěru+ 25% (VIP), 40% (Zvýh.) nebo 50% (Stand.) provize nad 3mio
Wüstenrot SS – Kamarád 150.000SSks -400 fixně
Wüstenrot SS – Kamarád 300.000SSks -600 fixně
RSTS – spoření, navýšení FO 4SSpoplatek90,000dle poplatku
RSTS – překl. úvěr, úvěr ze SSSUobjem úvěru0,90018 000
RSTS – Zlatý účet 5účetks -400 fixně
RSTS – spoření PO 4POpoplatek60,000dle poplatku
RSTS – navýšení PO 4POpoplatek60,00070 000
RSTS – překl. a komer. úvěr PO do 5mioPOobjem úvěru0,70035 000
RSTS – překl. a komer. úvěr PO 5 – 30mioPOobjem úvěru35000 + 0,4% nad rámec 5mio100 000
RSTS – překl. a komer. úvěr PO 30mio a vícePOobjem úvěru100000 + 0,25% nad rámec 30mio200 000
RSTS – úvěr ze SS POPOobjem úvěru0,70021 000
RSTS – úvěrová akvizice PO (tip) 4POprovize úvěr0,25025% z prov.za úvěr
RSTS – úvěrová akvizice PO (tip) 4POprovize úvěr0,15015% z prov.za úvěr
SS ČS – SPO – navýšení 4SSpoplatek45,000dle poplatku
SS ČS – SPO – nová smlouva 4SSpoplatek90,000dle poplatku
SS ČS – úvěr bez pojištění PPISUobjem úvěru0,90045 000
SS ČS – úvěr s pojištěním PPISUobjem úvěru0,95047 500
SS ČS – Úvěr od BuřinkySUobjem úvěru1,80090 000
SS ČS – HypoúvěrSUobjem úvěru1,50075 000
SS ČS – komerční úvěr OBNOVAPOobjem úvěru0,90090 000Spořitelní družstva, záložny:Artesa – zpracovatelská nad 2mio
objem úvěru0,85120 000
Artesa – TIP nad 2mio
objem úvěru0,3030 000
Akcenta – zpracovatelská
objem úvěru0,85120 000
Akcenta – TIP
objem úvěru0,4030 000Leasingy:
EUROLEASING – TIP
objem úvěru1,00bez stropu
ČSOB Leasing 6
úrok. marže80,0018 000

* Max. výše provize se vždy rovná max. 100% výše provize, kterou Zastoupený obdržel od svých partnerů. Max. výše provize je možno individuálně navýšit, nutno projednat před schválením obchodu. V některých případech se navýšení provize promítne do nákladů (úroků, poplatků) klientovi.

1 Provize je platná při plném zprostředkování.
2 V případě fixace na 1 rok je nárok na provizi v plné výši za předpokladu, že klientovi nebude smluvně umožněno splatit úvěr bez sankcí dříve než po 3 letech. V opačném případě bude provize snížena o 25%.
3 Provize základní, od které budou odečteny následující položky: a) administrativa (vždy) 500 Kč/ks za úvěry do 1,5mio a 1000 Kč/ks za úvěry nad 1,5mio, b) slevy na úrocích – dopad až 0,5% z cílové částky, c) úvěr s výjimkami na registr či bonitu – dopad 50% z celkové provize (50% ze součtu provize za smlouvu a úvěr). Provizní strop bude poměrně snížen dle dopadů do provize.
4 Provize se odvíjí od poplatku klienta za smlouvu či navýšení dle sazebníku, kde provize je určena v % z poplatku klienta. Pokud poradce domluví klientovi nulový poplatek za uzavření smlouvy, je i provize nulová. U úvěrové akvizice Wüstenrot pro PO se % provize odvíjí od zpracovatelské provize za úvěr (ne z poplatku). Wüstenrot-úvěr provize je z výše úvěrové angažovanosti (ne z naspořené částky).
5 Provize bude vyplacena pouze jednou za každého klienta (rodné číslo) a teprve v momentě, kdy bude na ZLATÉM účtu minimální disponibilní zůstatek 2000 Kč. Pozor! V případě, že do 6 měsíců od vyplacení provize dojde k ukončení smlouvy ZLATÉHO účtu, bude provize za tento obchod zpětně stornována
6 Provize je počítána z % marže zprostředkovatele, která se nastavuje v kalkulačce. Minimální marže je 1% a horní hranice je omezena kalkulačkou.
VÝKUP NEMOVITOSTÍ

Rychle a profesionálně vykoupíme vaší nemovitost. Pomůžeme při exekucích. Oddlužujeme a konsolidujeme. Zachraňujeme domovy.

VÝKUP NEMOVITOSTÍ
ZLEVŇUJEME HYPOTÉKY

Již více jak 2.500 lidem​ jsme ušetřili přes 270 mil. korun. Jsme jedničkou ve zlevňování hypoték. Ušetříme váš čas a peníze.

NEJLEVNĚJŠÍ HYPOTÉKA
POMŮŽEME VÁM. S JISTOTOU.

Naše celoživotní know-how ve vašich službách. Za uplynulých 10 let jsme pomohli více jak 50.000 klientům. Spolehněte se na náš kvalitní servis. Jsme tady pro vás.

JAK PRODAT NEMOVITOST?