Oblíbené reality na českém trhu s nemovitostmi
Vyhledávání:

800 737 313 info@oblibenereality.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro inzerci a užití na oblibenereality.cz


(dále jen "Podmínky")
 
 
1. Obecná ustanovení  

1. Společnost Oblíbené reality s.r.o., se sídlem Na Spravedlnosti 1533, Pardubice PSČ 530 02, IČO 02658984 (dále také jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového serveru www.oblibenereality.cz  (dále také jen „Server“), dostupného na adrese (URL) http://www.oblibenereality.cz (dále také jen „Služba“). 
 
2. Provozovatel zajišťuje uživatelům přístup k uživatelskému rozhraní (dále jen „editor“), které slouží pro vložení a editaci jednotlivých inzerátů a dalších dat z oblasti realitní nabídky a poptávky. 

3. Objednatelem inzerce (dále jen „Objednatel“) je fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která se zabývá realitní činností a zprostředkovává prodej či pronájem nemovitostí jako vlastník nemovitosti nebo na základě smluvního vztahu s majitelem nemovitostí.

4.Objednatel není oprávněn umožnit třetím osobám, zejména pak osobám podnikajícím vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v realitní činnosti, přístup do editoru.
  

5. Objednatel bere na vědomí, že inzerce nemovitostí je zpřístupněna všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Serveru. Dále souhlasí s oprávněním Provozovatele poskytovat nezměněný obsah inzerce nebo jeho část třetí straně k další veřejné prezentaci nebo statistickému zpracování.


6. Objednatel se zavazuje zveřejňovat údaje, jejichž obsah není v rozporu s právním řádem České republiky a které nepoškozují práva třetích osob. Dále se zavazuje dodržovat pravidla ochrany osobních údajů. Objednatel přebírá veškerou zodpovědnost za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Objednatelem zadaných dat v editoru. Zadavatel je odpovědný za včasné zadání bezchybných, pravdivých a úplných dat jednotlivých inzerátů (realitních nabídek). Případné nároky, škody jež Provozovateli vzniknou na základě jednání objednatele odškodní.


7. Objednatel je povinen dodržovat pravidla ochrany osobních údajů, která vyplývajíz platných právních předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOÚ).


8. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakékoliv údaje či odmítnout jejich zveřejnění, pokud:

jsou v rozporu s právním řádem České republiky nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek, či poškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob.


9. Provozovatel není povinen archivovat data (údaje) v editoru.


10. V případě porušení jednotlivých bodů „Podmínek“ Objednavatelem je Provozovatel oprávněn inzerci Objednatele smazat (odstranit ze serveru). V případě opakovaného porušování „Podmínek“ Objednavatelem je Provozovatel oprávněn znemožnit další přístup do editoru.


11.Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto Podmínky i bez předchozího souhlasu Objednatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách Služby. 

 
              
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 22.5. 2018VÝKUP NEMOVITOSTÍ

Rychle a profesionálně vykoupíme vaší nemovitost. Pomůžeme při exekucích. Oddlužujeme a konsolidujeme. Zachraňujeme domovy.

VÝKUP NEMOVITOSTÍ
ZLEVŇUJEME HYPOTÉKY

Již více jak 2.500 lidem​ jsme ušetřili přes 270 mil. korun. Jsme jedničkou ve zlevňování hypoték. Ušetříme váš čas a peníze.

NEJLEVNĚJŠÍ HYPOTÉKA
POMŮŽEME VÁM. S JISTOTOU.

Naše celoživotní know-how ve vašich službách. Za uplynulých 10 let jsme pomohli více jak 50.000 klientům. Spolehněte se na náš kvalitní servis. Jsme tady pro vás.

JAK PRODAT NEMOVITOST?